กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
17.01 น. 10 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 238 กม. บริเวณ Jujuy Province, Argentina ห่างจากไทยประมาณ 17,670 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 20.10 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 4,969 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 15.40 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.1 ความลึก 70 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 4,993 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 15.34 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.7 ความลึก 69 กม. บริเวณ Papua New Guinea Region ห่างจากไทยประมาณ 5,007 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 14.12 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. บริเวณ Northwestern Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 4,505 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 13.41 น. 7 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Northwestern Afghanistan ห่างจากไทยประมาณ 4,503 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.21 น. 04 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 130 กม. บริเวณ Mindanao, Philippines ห่างจากไทยประมาณ 2,480 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 10.35 น. 4 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Philippine Islands Region ห่างจากไทยประมาณ 1,705 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คลังความรู้

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กลุ่ม

รู้จักภัยจาก ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Land Slide)

คือ การเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องโดยน้ำจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่ของมวลดินและน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ ดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจากน้ำป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่อง หรือหลังการเกิดแผ่นดินไหว และในบางครั้งอาจเกิดดินยุบตัวได้เช่นกัน

ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Land Slide)

คือ การเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องโดยน้ำจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่ของมวลดินและน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ ดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจากน้ำป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่อง หรือหลังการเกิดแผ่นดินไหว และในบางครั้งอาจเกิดดินยุบตัวได้เช่นกัน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=99799&filename=index)

กระบวนการเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม

 

 • เมื่อฝนตกหนักน้ำจะซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัว แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง
 • ระดับน้ำใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง
 • เมื่อน้ำใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในช่องว่างของดิน ลงมาตามความชันของลาดเขา
 • เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็จะเกิดเป็นน้ำผุดและเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดิน
 • เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้ว ก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปตามลาดเขา

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=99799&filename=index)

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มหรือโคลนถล่ม

 

 • อยู่ติดภูเขาและใกล้ลำห้วย
 • มีร่องรอยดินไหล ดินเลื่อน หรือรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
 • อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาในอดีต
 • ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อย
 • มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน
 • พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ำ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=99799&filename=index)

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มหรือโคลนถล่ม

 

 • อยู่ติดภูเขาและใกล้ลำห้วย
 • มีร่องรอยดินไหล ดินเลื่อน หรือรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
 • อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาในอดีต
 • ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อย
 • มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน
 • พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ำ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=99799&filename=index)

ข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุ

 

 • มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
 • ระดับน้ำในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา
 • มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วย
 • น้ำท่วมหมู่บ้าน และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=99799&filename=index)

การรับมือกับภัยพิบัติดินถล่มหรือโคลนถล่ม

 

ข้อควรจำ

เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือเกิดแผ่นดินไหว มักเกิดดินถล่มตามมา ให้สังเกตสีของน้ำที่ไหลผ่าน หากมีสีขุ่นข้นอาจเกิดภัยดินโคลนถล่ม เมื่อเกิดดินถล่ม จะเป็นอันตรายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด เสาไฟฟ้า และต้นไม้ล้ม

ข้อควรปฏิบัติ

 • หลีกเลี่ยงการสร้างบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ดินถล่ม หรือบริเวณหุบเขา พื้นที่มีความลาดชันสูง พื้นที่ลาบลุ่มแอ่งกระทะ พื้นที่ร่องน้ำ พื้นที่ถมดินใหม่ที่มีความลาดชัน
 • หากท่านอยู่ในพื้นที่บริเวณอันตราย ให้สำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมการหนีภัย
 • ควรปลูกพืชยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขา และพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเสี่ยงของแผ่นดินถล่ม
 • สังเกตอากาศหากฝนตกหนัก ควรอพยพไปสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว
 • สังเกตพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยหากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว