กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
เมื่อเวลา 10.30 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.07 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงร 18.46 น. 19 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 4 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 09.43 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 5 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.24 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.86 องศาตะวันออก บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชี 13 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พายุโซนร้อน“โคะงุมะ” บริเวณประเทศเวียดนาม กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักม 17.00 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Myanmar-China Border Region ประมาณ 526 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 02.13 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 60 กม. บริเวณ นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 525 กม. ไม่มีผลกระทบ 12.38 น. 10 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสาธารณภัย

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก

กลุ่ม

เมื่อเวลา 00.01 น. 15 พฤษภาคม 2564 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กิโลเมตร ที่ละติจูด 20.00 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.27 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอปางมะผ้า จังห

เมื่อเวลา 00.01 น. 15 พฤษภาคม 2564 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กิโลเมตร ที่ละติจูด 20.00 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.27 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 54 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป