กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
เมื่อเวลา 17.12 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 ความลึก 99 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.13 องศาเหนือ ลองติจูด 93.72 องศาตะวันออก บริเวณ Myanmar-India Border Region ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอเมือง จังหวัดแม 16.05 น. 14 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 61 กม. บริเวณ Sunda Strait, Indonesia ห่างจากไทยประมาณ 1,453 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเวลา 03.52 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 14.89 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.10 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประม 02.21 น. 11 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะ 02.21 น. 11 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะ 00.45 น. 8 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. บริเวณ Qinghai, China ประมาณ 1,931 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 03.51 น. 5 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 382 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ 1.23 น. 5 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 30 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 385 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย

โทรสารแจ้งเตือนภัย

กลุ่ม

หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564