กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.55 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.50 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 16 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.51 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอฝา วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.49 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.49 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศภช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่และครูฝึกประจำหลักสูตร จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านปฏิบัติการเฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าของห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)