กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
18.21 น. 04 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 130 กม. บริเวณ Mindanao, Philippines ห่างจากไทยประมาณ 2,480 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 10.35 น. 4 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณ Philippine Islands Region ห่างจากไทยประมาณ 1,705 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.38 น. 03 ต.ค. 66 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeast of Honshu, Japan ประมาณ 4,683 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 02.52 น. 25 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 336 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.14 น. 24 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 235 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.24 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 204 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.49 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 17.56 น. 23 ก.ย. 66 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ. จับมือ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เตรียมจัดงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล เตรียมจัดงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” โดยจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ – Walk & Run for Tsunami Learning 2023: Evacuation Route” ในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้นำการฝึกการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางการอพยพเป็นเส้นทางการวิ่ง และเส้นชัยคือจุดปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการอพยพหนีคลื่นสึนามิโดยเฉพาะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้เส้นทางการอพยพ จดจำเส้นทางการหนีภัย และทดสอบการรับรู้ป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอพยพและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา
📌 ปภ. จับมือ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เตรียมจัดงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ 🌊🏃‍♂️
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ  6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล เตรียมจัดงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” โดยจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ – Walk & Run for Tsunami Learning 2023: Evacuation Route” ในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้นำการฝึกการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางการอพยพเป็นเส้นทางการวิ่ง และเส้นชัยคือจุดปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการอพยพหนีคลื่นสึนามิโดยเฉพาะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้เส้นทางการอพยพ จดจำเส้นทางการหนีภัย และทดสอบการรับรู้ป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอพยพและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา
 
🏃‍♀️กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ” นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยภาคใต้ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย นำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความมั่นใจในความพร้อมด้านการบริหารจัดการของประเทศไทยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
 
🌊  สำหรับกิจกรรม “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ ได้กำหนดเส้นทางการวิ่งโดยใช้เส้นทางอพยพหนีคลื่นสึนามิ ระยะทางประมาณ 2 - 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน-วิ่ง ประมาณ 30 นาที มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
🗓️กิจกรรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
📍พังงา เส้นทางวิ่งจากอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม - โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
📍ระนอง เส้นทางวิ่งจากท่าเรืออุทยานแหลมสน - อาคารหลบภัยสึนามิ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ ระยะทาง 2.11 กิโลเมตร 
📍ตรัง เส้นทางวิ่งจากหาดปากเมง - โรงเรียนหาดปากเมง หมู่ที่ 4 บ้านหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
📍กระบี่ เส้นทางวิ่งจากหาดนพรัตน์ธารา - โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
 
🗓️ กิจกรรมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ 
📍ภูเก็ต เส้นทางวิ่งจากศาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ท - องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ.ถลาง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
📍สตูล เส้นทางวิ่งจากบ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 – โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
 
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ผู้ที่ลงทะเบียนและเดิน - วิ่งเข้าเส้นชัยได้ในเวลาที่กำหนดจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” ทุกคน และผู้ที่เข้าเส้นชัยห้าลำดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ปภ. จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์บน Google Form ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2566
 
💥 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์  https://shorturl.at/adehY 
 
#ปภ #ข่าว #สึนามิ #อันดามัน #walkandrunfortsunamilearning2023 
 
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔸FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM