กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
01.38 น. 3 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 2 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 79 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 08.17 น. 2 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 01.03 น. 28 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 6 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 69 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 04.04 น. 26 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 92 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 08.08 น. 23 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศตุรกี ห่างจากไทยประมาณ 6,698 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 09.03 น. 22 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Solomon Islands ห่างจากไทยประมาณ 6,990 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 18.22 น. 21 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 365 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 07.40 น. 21 พ.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.8 ความลึก 7 กม. บริเวณ ต.ห้วยผา อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน
ข่าวสาธารณภัย
10.02 น. 5 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ อ่าวเบงกอล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 867 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
02.24 น. 5 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. บริเวณ Tonga Islands ห่างจากไทยประมาณ 10,180 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
16.02 น. 4 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
11.54 น. 4 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 2 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 79 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
01.38 น. 3 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 2 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 79 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
08.17 น. 2 ธ.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ข่าวสารและกิจกรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และผู้เชี่ยวชาญ ออกวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย (ทดแทนทุ่นตัวเดิม) โดยเรือวางทุ่นออกจากท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
15 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ที่ท่าเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานในการปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กงสุลจากประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอาสาสมัครภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน สำหรับการวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในครั้งนี้เป็นการวางทดแทนทุ่นเดิมในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทั้งนี้ การติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสึนามิ เพื่อให้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จับมือ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไทย และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
LINE ประเทศไทย จับมือ ปภ. และกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ LINE ประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดตัว LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง หนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติในประเทศไทยในการเสริมประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนที่เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และทันเวลา วันที่ 5 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. ที่ ไลน์ พาร์ค ออฟฟิศ ไลน์ ประเทศไทย อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นางสาวชมภารี ชมพูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT เพื่อสร้างช่องทางรวบรวมและสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้นประเทศไทย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้บริหาร ปภ. กรมอุตุฯ และผู้แทนบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศที่สอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนิยมสื่อสารผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็วและเข้าถึงระดับพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยที่ผ่านมา ปภ.ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนทั้งในรูปแบบแอพพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT และ LINE Official @1784DDPM รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางการของ ปภ. เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและให้ประชาชนเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการเปิดให้บริการ LINE ALERT ซึ่งเป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ ที่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการและเชิญชวนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมโครงการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติในประเทศไทย ในการเพิ่มช่องทางแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน ซึ่งเป็นการหนุนเสริมรูปแบบของการแจ้งเตือนสาธารณภัยเพิ่มจากที่หน่วยงานมีอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และทันเวลา สามารถเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที LINE ALERT เป็นบัญชีทางการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง โดยมี LINE ประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับการสื่อสาร โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานอัปเดตและนำส่งข้อมูลเพื่อทำการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพียงค้นหา @linealert หรือ https://lin.ee/l40xtWN Cr: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปภ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ ซึ่งพร้อมให้ประชาชนดาวน์โหลดเพื่อทดลองการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS “THAI DISASTER ALERT” เป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยที่มีจุดเด่นในการแจ้งเตือนแบบเจาะลึกเข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึง
คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หารือตั้งอนุกรรมการออก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารระบบการเตือนภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ยกระดับการแจ้งเตือนภัยของประเทศ
สถานการณ์ประจำวัน และหนังสือแจ้งเตือน
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางวันที่ 5 ธันวาคม 2565
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
คลังความรู้
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสึนามิของไทย
มิถุนา........... กลับมาแล้ว