กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
15.30 น. 5 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 10.50 น. 3 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 10 กม. บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะ สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 361 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมู 05.54 น. 1 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 585 กม. บริเวณ Primor’ye, Russia ห่างจากไทย ประมาณ 4,700 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. 05.54 น. 1 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 147.8 กม. บริเวณ Chile-Argentina border region ห่างจากไทย ประมาณ 17,600 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นร 08.44 น. 17 พ.ย. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตอนใต้ของ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต ประมาณ 967 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. 15.50 น. 14 พ.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 564 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563เวลา 01.33 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 5.573 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.808 องศาตะวันออก บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทาง 18.51 น. 30 ต.ค. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.1 ความลึก 10 กม. บริเวณ Dodecanese Islands, Greece ห่างจากไทย ประมาณ 7,063 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย 5 ธันวาคม 2563
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย 4 ธันวาคม 2563
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย 3 ธันวาคม 2563
รายงายแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 2 ธันวาคม 2563
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 30 พฤศจิกายน 2563
ข่าวสาธารณภัย
10.50 น. 3 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 10 กม. บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะ สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 361 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
05.54 น. 1 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 147.8 กม. บริเวณ Chile-Argentina border region ห่างจากไทย ประมาณ 17,600 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
05.54 น. 1 ธ.ค. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 585 กม. บริเวณ Primor’ye, Russi ห่างจากไทย ประมาณ 4,700 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./
07.54 น. 22 พ.ย. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณ Off Coast of Central Chile ห่างจากไทย ประมาณ 17,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
08.44 น. 17 พ.ย. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตอนใต้ของ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต ประมาณ 967 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ข่าวสารและกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียชุดใหม่ทดแทนทุ่นเดิมที่ครบวงรอบการบำรุงรักษา ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
พย ช. ต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร นำคณะสมาชิกและคณะกรรมการสมาคม จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัย ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศภช.ปภ. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จบ.ปภ. รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
คณะนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมการดำเนินการของ ศภช.
ข้อมูลในพื้นที่
คลังความรู้
30/4/2563
โควิด-19 อีกมุมมองของการระบาด
13/12/2562
บทความโดย : พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 13 ธันวาคม 2562
4/12/2562 ทั้งหนาวและฝนคนละที่ บทความโดย :พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2562
7/10/2562 "มองข้างหน้า" บทความโดย พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(4 ตุลาคม 2562)