กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
เมื่อเวลา 10.30 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.07 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงร 18.46 น. 19 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 4 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 09.43 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 5 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.24 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.86 องศาตะวันออก บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชี 13 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พายุโซนร้อน“โคะงุมะ” บริเวณประเทศเวียดนาม กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักม 17.00 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Myanmar-China Border Region ประมาณ 526 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 02.13 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 60 กม. บริเวณ นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 525 กม. ไม่มีผลกระทบ 12.38 น. 10 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.
สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 21 มิถุนายน 2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 20 มิถุนายน 2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัยวันที่ 19 มิถุนายน 2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย
(เพิ่มเติม) 06.30 น. 18 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 บริเวณ อ. วังหลัง จ.ลำปาง
ข่าวสาธารณภัย
เมื่อเวลา 10.30 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.07 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 295 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
18.46 น. 19 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 4 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
(เพิ่มเติม) 06.30 น. 18 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
17.00 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Myanmar-China Border Region ประมาณ 526 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
02.13 น. 12 มิ.ย. 64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 60 กม. บริเวณ นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 525 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ข่าวสารและกิจกรรม
***ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำ Line Official Account อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ การส่งข้อมูล การแจ้งเตือนภัย และประชาสัมพันธ์งานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชนในพื้นที่ ***
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. ทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารายงานสดและสัมภาษณ์ในประเด็นการพัฒนาระบบการเตือนภัยพิบัติและร่วมสังเกตการณ์การทดสอบอุปกรณ์เตือนภัย ณ ห้องปฏิบัติการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียชุดใหม่ทดแทนทุ่นเดิมที่ครบวงรอบการบำรุงรักษา ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัยของ ศภช. ณ อาคารปฏิบัติการ ศภช.(บางนา)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร นำคณะสมาชิกและคณะกรรมการสมาคม จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการแจ้งเตือนภัย ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศภช.ปภ. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จบ.ปภ. รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
คลังความรู้
มิถุนา........... กลับมาแล้ว
พฤษภาคม – ลมแปรปรวน
เดือนเมษาฯ กับพายุ