กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
10.45 น. 16 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 5 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ 01.12 น. 16 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 31 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 11.12 น. 15 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 40 กม. บริเวณ Fiji Islands Region ห่างจากไทย ประมาณ 8,800 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. 10.41 น. 15 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.1 ความลึก 340 กม. บริเวณ Kamchatka Peninsula ประเทศรัสเซีย ห่างจากไทย ประมาณ 6,100 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็ 01.28 น. 14 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 131 กม. บริเวณ Northern Sumatra Indonesia ประมาณ 365 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 14.35 น. 11 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 44 กม. บริเวณ ทางตอนเหนือของประเทศชิลี ห่างจากประเทศไทยประมาณ 18,042 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระย 14.02 น. 9 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันอังคาร ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 21.08 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 4 กิโลเมตร ที่ละติจูด 16.554 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.425 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแ
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 24 กันยายน 2563
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 23 กันยายน 2563
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 22 กันยายน 2563
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 21 กันยายน 2563
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 20 กันยายน 2563
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 19 กันยายน 2563
ข่าวสาธารณภัย
10.45 น. 16 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 5 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
01.12 น. 16 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 31 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
10.41 น. 15 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.1 ความลึก 340 กม. บริเวณ Kamchatka Peninsula ประเทศรัสเซีย ห่างจากไทย ประมาณ 6,100 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
01.28 น. 14 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 131 กม. บริเวณ Northern Sumatra Indonesia ประมาณ 365 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
14.35 น. 11 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 44 กม. บริเวณ ทางตอนเหนือของประเทศชิลี ห่างจากประเทศไทยประมาณ 18,042 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
14.02 น. 9 ก.ย. 63 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ข่าวสารและกิจกรรม
ปภ.ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU)เพื่อส่งข้อความสั้นเพื่อการแจ้งเตือนภัย
ปภ.ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน กรณีภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์เตือนภัยพิบัตแห่งชาติ ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพ กรณีคลื่นสึนามิ ปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ศภช. บางนา
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยในฤดูฝน ปี 2563 ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ มท (บกปภ) 0624/ว29 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563
ข้อมูลในพื้นที่
คลังความรู้
30/4/2563
โควิด-19 อีกมุมมองของการระบาด
13/12/2562
บทความโดย : พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 13 ธันวาคม 2562
4/12/2562 ทั้งหนาวและฝนคนละที่ บทความโดย :พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2562
7/10/2562 "มองข้างหน้า" บทความโดย พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(4 ตุลาคม 2562)