กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
05.22 น. 30 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.5 ความลึก 134 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 522 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 20.14 น. 28 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 4 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 70 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 06.59 น. 28 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 76 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 19.34 น. 26 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 19.02 น. 25 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 356 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 06.24 น. 25 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 2 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 78 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 03.53 น. 24 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวในทะล ขนาด 6.2 ความลึก 40 กม. บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 09.47 น. 23 ก.ย. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 3 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 455 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
.. 8 9 10 11 12 ..
30/8/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศภช.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ หอประชุมบ้านน้ำลัด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
13/7/2562
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเสริมพลังเครือข่ายภาครัฐและองค์กรด้านคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภัยพิบัติ จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
28/5/2562
กรมอุตุฯ ได้ประกาศว่าฤดูฝนได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป การประกาศของกรมอุตุได้พิจารณาข้อมูลต่างๆประกอบกัน เช่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังพัดที่ชัดเจนต่อเนื่อง 3-4 วันขึ้นไป และมีฝนตกหนักบ้าง เบาบ้างกระจายทั่วไปติดต่อกันหลายวันและ ฯลฯ เป็นต้น
5/4/2562
จุดความร้อนบริเวณ 9 จังหวัด ทางภาคเหนือของประเทศไทย
.. 8 9 10 11 12 ..