กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.55 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.50 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 16 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.51 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอฝา วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.49 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.49 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
31/3/2565
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศภช. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
25/3/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่และครูฝึกประจำหลักสูตร จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านปฏิบัติการเฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าของห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
10/2/2565
ศภช.ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร จบ.ปภ. รุ่นที่ 19 จำนวน 36 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศภช.
5/5/2564
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. ทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารายงานสดและสัมภาษณ์ในประเด็นการพัฒนาระบบการเตือนภัยพิบัติและร่วมสังเกตการณ์การทดสอบอุปกรณ์เตือนภัย ณ ห้องปฏิบัติการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
1 2 3 4 5 ..