กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.55 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.50 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 16 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.51 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอฝา วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.49 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.49 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
13/11/2563
ศภช.ปภ. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จบ.ปภ. รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
4/11/2563
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
21/10/2563
คณะนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมการดำเนินการของ ศภช.
29/9/2563
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Pre-IOWave 20 Webinar ผ่านระบบจอภาพ มีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อเป็นการดำเนินการเตรียมการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยสึนามิ ซึ่งจะดำเนินการฝึกซ้อมในวันที่ 6 13 และ 20 ตุลาคม 2563
.. 2 3 4 5 6 ..