กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.55 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.50 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 16 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.51 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอฝา วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.49 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.49 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
31/8/2563
ปภ.ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU)เพื่อส่งข้อความสั้นเพื่อการแจ้งเตือนภัย
27/8/2563
ปภ.ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน กรณีภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
21/8/2563
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์เตือนภัยพิบัตแห่งชาติ ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพ กรณีคลื่นสึนามิ ปี 2563
10/7/2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.. 3 4 5 6 7 ..