กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
16.07 น. 13 เม.ย.64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 24 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ห่างจากไทย ประมาณ 332 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หา 16.30 น. 10 เม.ย.64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 317 กม. บริเวณ Celebes Sea ห่างจากไทย ประมาณ 2,400 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 14.00 น. 10 เม.ย.64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 90 กม. บริเวณ เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากไทย ประมาณ 2,000 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเวลา 21.00 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 14.98 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.52 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลร 23.42 น. 29 มี.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 76 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติ 19.24 น. 29 มี.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 53 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ 11.10 น. 29 มี.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 76 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ เมื่อเวลา 19.38 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 20.29 องศาเหนือ ลองจิจูด 97.87 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปร
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย

แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
17/4/2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 17 เมษายน 2564
16/4/2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 16 เมษายน 2564
15/4/2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 15 เมษายน 2564
14/4/2564
รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 14 เมษายน 2564
1 2 3 4 5 ..