กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.55 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.50 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 16 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.35 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.51 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอฝา วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.49 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 21.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.49 องศาตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย

โทรสารแจ้งเตือนภัย

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
21/3/2565
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 21 มีนาคม 2565
20/3/2565
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 20 มีนาคม 2565
4/3/2565
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางวันที่ 4 มีนาคม 2565
2/3/2565
หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง วันที่ 2 มีนาคม 2565
.. 3 4 5 6 7 ..