กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
เมื่อเวลา 17.12 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 ความลึก 99 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.13 องศาเหนือ ลองติจูด 93.72 องศาตะวันออก บริเวณ Myanmar-India Border Region ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอเมือง จังหวัดแม 16.05 น. 14 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 61 กม. บริเวณ Sunda Strait, Indonesia ห่างจากไทยประมาณ 1,453 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเวลา 03.52 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ละติจูด 14.89 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.10 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประม 02.21 น. 11 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะ 02.21 น. 11 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะ 00.45 น. 8 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. บริเวณ Qinghai, China ประมาณ 1,931 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 03.51 น. 5 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 382 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ 1.23 น. 5 ม.ค. 65 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 30 กม. บริเวณประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 385 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวสาธารณภัย

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
31/12/2564
21.52 น. 31 ธ.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 337 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
31/12/2564
12.03 น. 31 ธ.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 12 กม. บริเวณ พรมแดนประเทศลาว – ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 267 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
30/12/2564
11.58 น. 30 ธ.ค. 64 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ South Sandwich Islands Region ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
30/12/2564
เมื่อเวลา 01.25 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.3 ความลึก 170 กิโลเมตร ที่ละติจูด 7.65 องศาใต้ ลองจิจูด 127.59 องศาตะวันออก บริเวณ Banda Sea ห่างจากไทยประมาณ 3,218 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
.. 2 3 4 5 6 ..